Víta Vás Horticulture PracticeTraining

 

Horticulture Practice Training je taká organizácia, ktorá v Holandsku zabezpečuje pre mladých ľudí z rôznych krajín Európy programy na získanie pracovných skúseností. Program ponúka prechodné pracovné príležitosti v záhradníckom sektore, na obdobie od troch do dvanástich mesiacov. Na konci praxe získava každý účastník, ktorý úspešne ukončí program, potvrdenie o úspešnom absolvovaní odbornej praxe.

Program odbornej praxe ponúka účastníkom skúsenosti z holandského trhu v sektore záhradníctva. Zároveň sa otvára možnosť na vzájomnú spoluprácu medzi mládežou prichádzajúcou z rôznych krajín, a to v záhradníckych firmách zaoberajúcich sa pestovaním zeleniny a kvetov v skleníkoch. Tým pádom získa každý z účastníkov náhľad do jednotlivých postupov pestovania rôznych druhov výrobkov. V holandskom prostredí naučia mladých miestni pracovníci ako vykonávať prácu efektívne, v prípade potreby vyslovene za pomoci vybavenia určeného na konkrétne ciele.

Víta Vás Horticulture PracticeTraining

 

Horticulture Practice Training je taká organizácia, ktorá v Holandsku zabezpečuje pre mladých ľudí z rôznych krajín Európy programy na získanie pracovných skúseností. Program ponúka prechodné pracovné príležitosti v záhradníckom sektore, na obdobie od troch do dvanástich mesiacov. Na konci praxe získava každý účastník, ktorý úspešne ukončí program, potvrdenie o úspešnom absolvovaní odbornej praxe.

Program odbornej praxe ponúka účastníkom skúsenosti z holandského trhu v sektore záhradníctva. Zároveň sa otvára možnosť na vzájomnú spoluprácu medzi mládežou prichádzajúcou z rôznych krajín, a to v záhradníckych firmách zaoberajúcich sa pestovaním zeleniny a kvetov v skleníkoch. Tým pádom získa každý z účastníkov náhľad do jednotlivých postupov pestovania rôznych druhov výrobkov. V holandskom prostredí naučia mladých miestni pracovníci ako vykonávať prácu efektívne, v prípade potreby vyslovene za pomoci vybavenia určeného na konkrétne ciele.