Poistenie

 

Účastníci programu podpíšu zmluvu, ktorá ustanovuje povinné platobné záväzky. V zmysle holandských zákonov je účastník povinný uzatvoriť poistenie na krytie zdravotných nákladov a pre prípad invalidity.

Tento záväzok tvorí súčasť zmluvy.

Priemerný pracovný týždeň pozostáva pre účastníkov zo štyridsiatich hodín, od pondelka do piatku. Môže sa stať, že sú potrebné nadčasy v sobotu, ale nedele sú vždy voľné.

Poistenie

 

Účastníci programu podpíšu zmluvu, ktorá ustanovuje povinné platobné záväzky. V zmysle holandských zákonov je účastník povinný uzatvoriť poistenie na krytie zdravotných nákladov a pre prípad invalidity.

Tento záväzok tvorí súčasť zmluvy.

Priemerný pracovný týždeň pozostáva pre účastníkov zo štyridsiatich hodín, od pondelka do piatku. Môže sa stať, že sú potrebné nadčasy v sobotu, ale nedele sú vždy voľné.