Kontakty

 

Horticulture Practice Training zorganizuje prax, dozor nad vykonávaním prác priamo na mieste, zabezpečí ubytovanie a všetky potrebné informácie. Aby boli záujemcovia motivovaní, aby sa snažili o podanie dobrého výkonu, a aby sa snažili prispieť k dobrej pracovnej atmosfére v miestnych spoločnostiach.

Horticulture Practice Training

Wateringseweg 81

NL-2685 SW Poeldijk

Telephone: +31 653214554

E-mail: info@hptholland.com

www.facebook.com/hptholland/

Bank payment details

Name: HPT

IBAN: NL41 ABNA 0619 0088 14

Name Bank: ABNAMRO

Bank address: PO Box 749

3000AS Rotterdam

Paul de Groot

Riaditel / Majitel

info@hptholland.com

Registrácia

hptholland@gmail.com

Register of the District Court in: Haaglanden nr. 272.39897 ®

Kontakty

 

Horticulture Practice Training zorganizuje prax, dozor nad vykonávaním prác priamo na mieste, zabezpečí ubytovanie a všetky potrebné informácie. Aby boli záujemcovia motivovaní, aby sa snažili o podanie dobrého výkonu, a aby sa snažili prispieť k dobrej pracovnej atmosfére v miestnych spoločnostiach.